TAMKA Kancelaria Prawna

o nas

Kancelaria Prawna TAMKA z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność nieprzerwanie od czerwca 1992 r.

Prawnicy pracujący w kancelarii przynależą do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Koordynatorem kancelarii jest radca prawny Janusz Zalewski, numer wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie WA-3199.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej doprowadziło nas do przyjęcia zasady, iż każde zlecenie, w przypadku jeśli jest zleceniem złożonym, jest realizowane zespołowo. W każdym innym przypadku do każdego zlecenia przydzielany jest indywidualny prawnik, odpowiedzialny za jego realizację.

Historia i teraźniejszość

Prezentując osiągnięcia naszej Kancelarii na przestrzeni minionych lat nie sposób jest nie wspomnieć o tym, że Kancelaria współpracuje z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi w różnych dziedzinach prawnych.

Nasi dotychczasowi Zleceniodawcy pochodzą z Europy Środkowej oraz Zachodniej, Bałkanów, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Skandynawii. Zakres działalności obsługiwanych klientów to dziedziny takie jak: przemysł elektryczny i elektroniczny, farmaceutyczny, energetyczny, budowlany, meblarski, hutnictwo szkła, gospodarka odpadami oraz dziedziny handlu związane z wyspecjalizowanym wyposażeniem biur i sprzedażą luksusowych produktów spożywczych.

Ponadto od wielu lat współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej, jako wyspecjalizowany zespół w zakresie administracyjnym, dotyczącym przekształceń gospodarczych, własnościowych oraz związanych z uporządkowaniem stanów prawnych nieruchomości.

Nie bez znaczenia dla Kancelarii jest również działalność, dotycząca obsługi średnich i małych przedsiębiorców, a także związków wyznaniowych w zakresie reprezentowania ich przed organami sądowymi, skarbowymi i ubezpieczeniowymi.

Kancelaria prowadzi także działalność non profit obejmującą pomoc dla fundacji dobroczynnych działających na rzecz sierot w Polsce oraz pomoc prawną dla osób najbardziej potrzebujących, których nie jest stać na uzyskanie komercyjnej pomocy prawnej.

W sytuacjach szczególnych Kancelaria opiekuje się prawnie osobami, które z naturalnych powodów pragną przeprowadzić postępowanie adopcyjne. Jest to bardzo wyjątkowe postępowanie, które ze względów etycznych wymaga przeprowadzenia poważnej, głębokiej analizy sytuacji życiowej zainteresowanych.

nasza oferta

Zakres działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego-prywatnego, administracyjnego i pracy. Naszą podstawową działalnością jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców działających na polskim rynku.

Na przestrzeni minionych lat Kancelaria wyspecjalizowała się w kilku ważnych działach prawa (z wyłączeniem prawa karnego) i swoją obsługą obejmuje zakres, taki jak:

Forma współpracy

Oferujemy pomoc prawną w następujących formach:

Zasadą praktyczną jest to, że do stałej obsługi każdego przedsiębiorcy przypisywany jest indywidualny koordynator, który jest odpowiedzialny za kontakt merytoryczny w każdej dziedzinie obsługi Firmy.

kontakt

Kancelaria Prawna Tamka ul. Myśliborska 53, I piętro
03-128 Warszawa
tel./fax 22 826 79 79
w godzinach od 9:00 do 15:00
e-mail:

Większy widok mapy

Budynek biurowy znajduje się na prawym brzegu Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie mostu im. Marii Curie-Skłodowskiej, po jego południowej stronie, posiada parking z miejscami postojowymi.

Dojazd do kancelarii za pośrednictwem komunikacji zbiorowej z lewobrzeżnej Warszawy: od stacji metra Młociny do przystanku Stare Świdry - około 5 minut (linia autobusowa lub tramwajowa), z prawobrzeżnej Warszawy: do przystanku autobusowego Porajów

Wejście na klatkę schodową bezpośrednio z holu, pierwsze piętro.

praktyki

Kancelaria od lat organizuje nabór prawników IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy odbyli lub odbywają zajęcia z postępowania cywilnego oraz z postępowania administracyjnego i zainteresowani są praktycznym poznaniem zawodu radcy prawnego oraz przygotowania do aplikacji i aplikowania do momentu uzyskania uprawnień zawodowych.

Wybór praktykanta poprzedzony jest krótką rozmową informacyjną polegającą na poznaniu cech osobistych zainteresowanego i jego umiejętności współpracy w małym zespole zawodowym, brana pod uwagę jest również średnia z dotychczas uzyskanych ocen oraz wybranych przedmiotów prawa materialnego.

Formuła praktyk polega na odbyciu 3-miesięcznego bezpłatnego stażu w Kancelarii, który co do zakresu czasowego ustalany jest indywidualnie z zainteresowanym w takiej formule, która umożliwi mu w pierwszej kolejności uczestniczenie w zajęciach na uczelni. Celem tego stażu jest wzajemna ocena możliwości dalszej współpracy, a także weryfikacja praktycznego przyswojenia wiedzy akademickiej.

Po tym okresie praktykantom, którzy spełnią wymogi stawiane w Kancelarii, proponowany jest staż indywidualny, każdorazowo umożliwiający udział w zajęciach na uczelni, przygotowanie pracy magisterskiej i jej obronę na V roku studiów. Staż ten łączy się z formą wynagrodzenia, którego wysokość określana jest indywidualnie. Czas współpracy z kancelarią umożliwia połączenie nauki praktycznej, teoretycznej i realizacji własnych zainteresowań, zaś po obronie pracy magisterskiej, przygotowanie do zdawania egzaminów na aplikację radcowską. W przypadku pozytywnego wyniku tego egzaminu, ze współpracownikiem omawiane są indywidualne warunki wynagrodzenia oraz patronatu.